top of page
IMG_5017.jpg

Vi måste ta hand om dem som avbryter andra stadietDet gläder mig att läsa regeringens proposition om ändringen i lagen om yrkesutbildning. I ett Finland där vi konstant behöver mer kunnig och kompetent arbetskraft, är det ytterst viktigt att vi har en fungerande yrkesutbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov. Men vi kan inte sluta där, och vi får aldrig se yrkesutbildningen som den lättaste och snabbaste vägen att trycka ut ny arbetskraft.


Att vi ger utbildningsanordnare den flexibilitet de behöver, ger vi dem också möjlighet till samarbete mellan kommun- och branschgränserna och möjlighet till samarbete med företag och förbund, men vi måste dessutom se till att det finns tillräckliga stödtjänster, såsom kuratorer, assistenter och stödlärare, så att alla studeranden har samma möjlighet att examineras och inte hoppa av och bli bortglömda. Varje år avbryter omkring 27 000 yrkesstuderanden sina studier, det är tre gånger fler än gymnasiestuderanden. Orsaken är främst studerandenas mentala hälsa, ekonomi eller sociala bakgrund.

Det här tyder på att det är någonting som går fel, att någonting fattas. Och för det behöver vi åtgärder. Vi får inte lämna någon utanför, inte lämna någon ensam. 


Andra stadiet ska ge alla unga en stark pedagogisk och yrkesmässig grund för fortsatta studier och arbetsliv, detta oberoende om du studerar på gymnasium eller yrkesskola. Men det ska också vara ett ställe där du växer, lär känna dina vänner men också lär känna dig själv. Och om du hamnar i en situation där du känner att du inte kan fortsätta dina studier, ska det att finnas hjälp och stöd. Det att alla ska ha samma möjligheter betyder inte att alla behöver samma stöd. Vi är alla olika, har olika inlärningssätt och kommer från olika bakgrund som i vissa fall påverkar oss mer än vi vill. Men vi är ändå alla lika värda.


Utbildning är en mänsklig rättighet, därför måste vi satsa på den, på alla nivåer.


Σχόλια


bottom of page