top of page
IMG_6555_edited.jpg

Politiikka

Haluan nähdä Suomen kukoistavan monikulttuurisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi ja kansainvälisemmäksi maaksi, joka menestyksellään näyttää esimerkkiä muulle maailmalle. Tähän pääsemme vahvistamalla nuorten asemaa maassa, panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen sekä uskaltamalla kehittyä tulevaisuuden Suomeksi.

IMG_5537.HEIC

Koulutus

Meidän on panostettava koulutukseemme Suomessa. Meillä on hyvä perusta maailman parhaalle korkea-asteen koulutukselle, mutta tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme lisää resursseja kehittyäksemme.
Meillä on jo toimiva kaksoismalli sekä toisella että kolmannella asteella, mutta meidän on varmistettava, että nämä mallit ovat tasavertaisia keskenään ja että opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan ensimmäisestä koulutuksesta riippumatta.
Meidän on myös tunnustettava, että soveltava tutkimus on vähintään yhtä tärkeää kuin akateeminen tutkimus ja että vain siten voimme luoda mahdollisimman monipuolisen tulevaisuuden.
Panostamalla koulutukseen, tarjoamalla riittävästi palveluita ja tarjoamalla koulutusta useilla kielillä voimme lisätä työvoimaa ja asiantuntijoiden määrää Suomessa.

DSC07211STENULF-18.jpeg

Kulttuuri

Kulttuuri luo yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia ja tekee meistä ihmisiä. Kulttuuri luo työpaikkoja, tuottaa lisäarvoa ja on arvokasta.
Viime vuosina kulttuurin asema on heikentynyt, ja yhteiskunta on unohtanut sen merkityksen. Kulttuurin tehtävänä on kouluttaa ja ennen kaikkea viihdyttää. Kulttuuri voi avata silmiä, mutta se voi olla myös harmoninen. Taide ja kulttuuri ovat hyvin tärkeä osa yhteiskuntaa, ja meidän on säilytettävä ne, pidettävä ne vahvoina ja elinvoimaisina, ja niiden on oltava saatavia kaikille. Monimuotoisuutta ja kulttuurin laajaa tarjontaa tukevalla kulttuuripolitiikalla vahvistamme suomalaisten hyvinvointia ja vaurautta.

IMG_6555.JPG

Kieli

Ruotsin kieli on tärkeä osa Suomen kulttuuriperintöä, jota meidän on suojeltava ja jonka ei pidä antaa kadota.
Ruotsin kieli on avain pohjoismaiseen yhteistyöhön ja kielitaidon lisäämiseen, eikä se ole vain pakollinen oppiaine peruskoulussa. Mutta jos haluamme myös tulevaisuudessa tarjota ruotsinkielisiä palveluja, kuten peruskoulutusta, terveydenhuoltoa, julkista palvelua, poliiseja ja niin edelleen, tarvitsemme ruotsinkielistä korkea-asteen koulutusta. Myös ruotsinkielisten pitäisi voida hakea julkisia virkoja ilman täydellistä suomen kielen taitoa. Meidän on turvattava Suomi monikielisenä ja monikulttuurisena maana.
Kaksikielisyys on voimavara, ja siksi meidän on vahvistettava ruotsin kielen asemaa Suomen toisena kansalliskielenä.

bottom of page